İsrail Ekonomisi Büyüyor

İsrail Ekonomisi 2007'nin 4. Çeyreğinde % 6.4 Büyüme Sağladı

İsrail Ekonomisi Büyüyor

Küresel durgunluğa rağmen İsrail ekonomisi 2007 yılının dördüncü çeyreğinde yılın en hızlı atılımını gerçekleştirerek yıllık yüzde 6.4 oranında büyüme sağladı. Büyüme, İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından belirtildiği üzere % 15.5 ihracat artışı sağlanarak önceki üç ayda revize edilmiş % 5.9'dan daha fazla oldu. Gayri safi yurt içi hasıla % 8.6 oranında arttı.