İsrail'in Kredi Notu Yükselmeye Devam Ediyor

Fitch, İsrail'in Kredi Notunu Durağan A'ya Yükseltti

Fitch, İsrail'in Kredi Notunu Durağan A'ya YükselttiTarihi değişim 13 yıldan bu yana ilk kez gerçekleşiyor.

Fitch Ratings İsrail için yabancı para birimi Düzenleyici Olağan Oranını ‘A eksi'den, A'ya yükseltmiştir ve yerel para birimi IDR'sini de A'dan A+'ya yükseltmiştir. Fitch ayrıca İsrail'in Ülke Tabanını A+'dan AA eksiye yükseltmiştir.

Fitch'in Orta Doğu ve Afrika Bağımsız Derecelendirme Başkanı Richard Fox ‘2001-02 resesyonundan bu yana büyümeyi canlandıran diğer önemli iktisadi ve yapısal reformlar ile birlikte mali çerçeve yerine oturmuştur ve geçen yıl % 80'inin üzerinde tüm zamanların en düşük oranına ulaştı ve borç oranı Gayri Safi Milli Hasılanın % 20'sinden fazla dört yıllık kümülatif düşük meydana getirdi'şeklinde konuştu.

Fitch'in kredi yükseltimi International Standard & Poor'un Aralık 2007'de kredi yükseltiminden sonra gerçekleşmektedir. S&P İsrail'in uzun-vadeli yabancı para birimi bağımsız kredi notunu A-'den A'ya istikrarlı bir görünüm ile artırmış bulunmaktadır. İsrail'in uzun vadeli yerel para birimi notunu da AA'dan A+'ya ve kısa vadeli yerel para birimi notunu da A-1'den A-1+'ya yükseltti.