Elektronik

İsrail'in Elektronik Endüstrisi

İsrail'in elektronik endüstrisi ülkenin önde gelen üstün teknoloji sektörlerinden biridir ve ihracat rakamları 2004 yılında 3.3 milyar dolara ulaşan ve ülkenin önde gelen diğer iki sektörü olan iletişim ve tıbbi cihaz sektörünün başarısında da önemli rol oynamaktadır.

İsrail, elektronik endüstrisinde yer alan kendi büyüklüğündeki ülkeler arasında, end-to-end yeteneklerine sahip birkaç ülkeden biridir. İsrailli firmlar temel çip teknolojisinden çip tasarımına, fabrikasyondan denemeye, cihazların kısmi montajından tamamının üretilmesine kadar bu endüstrideki birçok alanda öncü olmaya devam etmektedirler.

İsrail'in Avantajı

Uluslararası Yenilik Önderliği

İsrail endüstrisi uluslararası arenada, hem teknoloji hem de gerçek dünya uygulamaları için araştırma ve geliştirme alanında en yenilikçi endüstri olarak tanınmaktadır. İsrail kişi başına düşen yüksek teknoloji girişimlerinin yoğunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer almakta, mutlak rakamlarla da dünyada Silikon Vadisi'nden sonra ikinci sırada gelmektedir. Birçok firma elektronik ve bununla ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. İsrail'in oldukça etkin girişimci sermaye fonu sayesinde en parlak fikirlerin büyük bir çoğunluğu piyasaya ulaşabilmektedir.
İsrail'in Elektronik Endüstrisi

İsrail'in Elektronik Endüstrisi Üstün İnsan Kaynakları

İsrail dünyada en fazla yüksek lisans eğitimli bilim adamı ve mühendis oranına sahip olan ülkedir: Amerika'da bu oran 10,000'de 78 iken, İsrail'de 10,000'de 135'tir. İsrailli fen ve mühendislik öğrencileri daha üretken ve yenilikçi bir işgücü yaratan 3 yıllık askeri hizmet sayesinde, başka ülkelerdeki öğrencilere oranla daha olgun, gerçek hayat mücadelesinde daha tecrübelidirler. Ülkenin beşeri sermayesinin ulaştığı seviyeyi, tescil edilmiş patent sayısı ile de ölçmek mümkündür. İsrail dünyada nüfusuna göre en fazla sayıda tescilli patente sahip ülkelerden birisi konumundadır.

Devlet Desteği

İsrail Devleti, girşimci firmalardan çokuluslu şirketlere kadar tüm endüstriyel yenilikleri; geniş kapsamlı vergi indirimleri, üretim tesisleri kurmaya yönelik teşvik fonları ve araştırma-geliştirmeye destek fonları ile etkin bir şekilde desteklenmektedir. Bu destekler, özellikle ülke merkezi dışındaki yabancı sermaye yatırımları için sağlanan teşvikleri, vergi vadelerinin tatil günlerine rastlatılmasını, belli başlı bilim adamlarından sınai araştırma-geliştirme için sağlanan eş fonları, endüstrileşme öncesi sosyal AR-GE çalışmaları için destek programlarını içermektedir.Bu kategoriye özel bir duyuru henüz yok.