BT & Telekom

İsrail'in Telekomünikasyon Endüstrisi

İsrail'in Telekomünikasyon Endüstrisi Telekomünikasyon, İsrail'in yüksek teknoloji becerisi sayesinde dünya piyasalarında lider konuma geldiği alanlardan birisidir.

Ülkenin telekomünikasyon endüstrisi, yarıiletken madde üretimi, bilgisayar donanımı tasarımı, yazılım, içerik ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren geniş yelpazede birçok firmayı biraraya getirmekte ve yeni kurulan firmalardan, ülkenin Amos iletişim uydularını geliştiren ve fırlatan dev IAI(İsrail Uçak Endüstrisi) kuruluşuna kadar pek çok firmayı kapsamaktadır.

Yüksek teknoloji sektöründe her zaman birçok niş firmayı barındırmış olan İsrail, telekom piyasasının karmaşık besin zincirinde, optik modemlerden veri kompresyonuna, iletişim yazılımından akıllı antene kadar birçok farklı nişten meydana gelmesinden de yarar sağlamıştır. İsrail'in teknolojik gelişmişliğe, teknolojiye dayalı diğer pazarlardan daha çok önem veriyor olması, yeni hizmetlere ve çok daha geniş bantlara olan talebin hızla arttığı telekomünikasyon piyasasında, ona büyük bir rekabet avantajı sağlamıştır.

İsrail'in Telekomünikasyon Endüstrisi İsrailli firmaların uluslararası marka tanınırlığı ve nihai tüketiciye satış konusunda, dezavantajlı olduğu diğer pazarlardaki durumun aksine, İsrailli telekom firmaları uluslararası alanda markalaşmış olan Cisco, Alcatel, Nokia gibi kurumlara AOL, Deutsche Telekom ve Vodafone gibi önde gelen hizmet sağlayıcı kurumlara ürünlerini çok başarılı bir şekilde pazarlamaktadırlar.

Sayısal Verilerle Telekomünikasyon

İsrail'in, içlerinden 280 tanesi 2005 yılında 2.9 milyar dolarlık telekomünikasyon malzemesi ve 1 milyar dolardan fazla miktarda telekomünikasyon yazılım ürünü ve hizmeti ihraç etmiş olan, 580 adet yüksek teknoloji kullanan telekomünikasyon firması bulunmaktadır.

  • İsrail iç piyasası: nüfus 6.9 milyon
  • Telekomünikasyon hizmetlerinin piyasaya nüfuz oranı: sabit hat: %95, cep telefonu: %97, geniş bant (5Mbit/s'e kadar): %65


Bu kategoriye özel bir duyuru henüz yok.